Действаме заедно, печелят всички!

Ние сме компания, предлагаща услуги за бизнеса в сферата на консултантската, информационно-технологичната, правната, производствената, финансово-икономическата и инженерната дейности. Предлагаме също и услуги в областта на сервизната дейност, поддръжката и модернизацията.

Насреща сме, за да подпомогнем нормалното протичане на бизнес процесите във Вашата фирма. Предизвикателство ще е за нас да предоставим на Вас, нашите клиенти, един нов вид обслужване – към всеки заинтересован, потенциален клиент, ние ще приложим лично отношение, ще осигурим качество на предлаганата услуга, ще направим пазара на услуги достъпен до всеки.

Отворени сме да разрешим проблемите на нашите клиенти (юридически лица-търговци, физически лица, неправителствени организации, общини и т.н.), като им предложим ефикасни методи за реализирането на техните идеи. Разчитаме на нашето иновативно и предприемчиво мислене. Ние сме отговорни и дисциплинирани, отнасяме се с нужния респект към всяка една възможност, към всичко, което може да бъде от полза за обществото и отделния индивид.

Нашата мисия е да разберем Вашите потребности и да Ви спестим време и средства. Разпознавани сме като доверен партньор, благодарение на услугите, извършвани от нашите прецизни и отдадени служители. Нашият успех се измерва с Вашето удовлетворение.

Ние ще разберем и отговорим на Вашите потребности. Ще Ви предложим индивидуално решение и високо качество на услугата. Ще бъдем отговорни и честни, за да заслужим доверието Ви, да останете доволни от избора си и да бъдем Ваш надежден партньор и в бъдеще.

Нашите проекти

С какви услуги за бизнеса можем да Ви бъдем полезни?

Извършваните от нас услуги са разделени в 6 основни направления: информационно-технологични (ИТ), производствени, консултантски, правни, финансово-икономически и инженерни.

В областта на ИТ услугите, нашите специалисти са насреща за разработване на уеб сайт или настолно приложение. Те ще Ви помогнат и за изграждането на корпоративна мрежа, асемблирането на компютърна система, отстраняването на хардуерни проблеми, както и за ремонта на хардуерни устройства.

Услугите ни в областта на производствената дейност са насочени към минимизиране на загубите в производството и увеличаването на печалбата. Ще Ви помогнем в разработването и въвеждането на 5s техники, контролирането на KPI, както и в превантивната поддръжка на машини и съоръжения.

В областта на финансовата и икономическата дейности, предлагаме богат набор от услуги, които включват, но не се изчерпват само до, съдействие по съставяне на бизнес планове и финансови прогнози при кандидатстване за финансиране. Ще Ви асистираме за изготвянето на финансов анализ или анализ на финансовите отчети. Насреща сме и за предизвикателната задача по изготвяне на пазарни проучвания, маркетингови стратегии и анализи на конкуренцията.

Ще Ви консултираме и ще Ви предложим и услуги за бизнеса в областта на разработването и управлението на проекти с еврофинансиране. Областите, в които работим са труда и социалната сфера, конкурентоспособността и иновациите, инфраструктурата и образованието.

УСЛУГИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Консултантски услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

ИТ УСЛУГИ