ИТ услуги

ИТ УСЛУГИ

Предлагаме услуги в областта на информационните технологии (ИТ). Част от извършваните от нас ИТ услуги са:

  • Изработка на уебсайтове – Използваме следните езици за програмиране на уеб сайтове – PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, Ajax. Също така за тази цел в определени случай използваме и платформата на WordPress. Посредством тях реализираме съвременни сайтове, отговарящи на текущите тенденции и съдържащи: Администраторски панел – включващо е себе си създаване, редактиране, изтриване на данни; създаване, редактиране, изтриване на потребителски профили. Реализиране на отделни модули – Новини, Продукти, Услуги, Галерии, Контакти. При нужда предлагаме и изработка на електронни магазини, реализирани чрез съвременните платформи за електронна търговия поддържащи и разплащания с банкови карти.
  • Разработка на настолни приложения;
  • Изграждане и настройка на корпоративни мрежи;
  • Асемблиране на компютърни системи;
  • Отстраняване на хардуерни проблеми;
  • Ремонт на хардуерни устройства;
  • Консултиране по всички въпроси, касаещи информационните технологии и др.