Финансово-икономически услуги

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ

Можете да се обърнете към нас, в случай че имате нужда от консултация и съдействие по финансови и икономически въпроси. Част от предлаганите от нас финансово-икономически услуги са:

  • Изготвяне на финансови и икономически анализи/анализи разходи-ползи на инфраструктурни проекти в областта на околната среда (водни проекти, системи за управление на отпадъците и пр.), транспорта и социалните жилища;
  • Изготвяне на финансови анализи на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (соларни и вятърни централи, заводи за биомаса и пр.);
  • Съставяне на бизнес планове и финансови прогнози при кандидатстване за финансиране от банки, инвестиционни фондове и други финансови институции;
  • Изготвяне на пазарни проучвания и маркетингови стратегии по европейски и частни проекти;
  • Изготвяне на анализи на конкуренцията по европейски и частни проекти.