Изработка на интернет страница на асоциация

Изработка на интернет страница
Изработка на интернет страница

Изработка на интернет страница на асоциация

Проект: Изработка на интернет страница на неправителствена организация
Ползвани езици за програмиране: PHP, SQL, HTML, CSS
Функционалности: Административен панел за управление на съдържанието, Модул Новини, Модул Видео, Модул Галерия, Слайдър с новини, Комуникация със социални мрежи, Форма за контакт, Форма за оплаквания, Карта с контакти на представителства и офиси
Допълнителна информация: Изработка на банери
Адрес: www.bazo-bg.com

Предлагани услуги: Ние сме компания, предлагаща услуги за бизнеса в сферата на консултантската, информационно-технологичната, правната, производствената, финансово-икономическата и инженерната дейности. Предлагаме също и услуги в областта на сервизната дейност, поддръжката и модернизацията. Насреща сме, за да подпомогнем нормалното протичане на бизнес процесите във Вашата фирма.