Иновации и конкурентноспособност

БЪРЗИ ПАРИ ЗА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС

Във връзка с преодоляването на негативните икономически последици от пандемията COVID-19, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ пуска пакет от спешни мерки … More БЪРЗИ ПАРИ ЗА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС »
Иновации и конкурентноспособност

РЕСТАРТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА

РЕСТАРТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА – (заглавие)   На основание Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на министъра на … More РЕСТАРТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА »
Иновации и конкурентноспособност

РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА

РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВИ процедура за подбор на … More РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА »
Иновации и конкурентноспособност

Последен шанс за технологично обновление на малките и средните предприятия през този програмен период

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни … More Последен шанс за технологично обновление на малките и средните предприятия през този програмен период »
Свежи пари за стартиращия бизнес / Насърчаване на предприемачеството

Удължен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Удължен срок за кандидатстване по процедура "Насърчаване на предприемачеството" Предвид последните сътресения и възникналия информационен срив на Търговския регистър, близо месец потенциалните кандидати (предприемачи) … More Удължен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ »
Свежи пари за стартиращия бизнес / Насърчаване на предприемачеството

Свежи пари за стартиращия бизнес

Свежи пари за стартиращия бизнес (машини, материали, софтуер, наем, заплати....са само част от ползите за дребния и среден предприемач) Управляващият орган на Оперативна програма … More Свежи пари за стартиращия бизнес »
Подобряване ресурсната ефективност на предприятията

Архив | Подобряване ресурсната ефективност на производствените микро, малки и средни предприятия

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на проекти по долуописаната процедура, имаща за цел подобряване ресурсната ефективност … More Архив | Подобряване ресурсната ефективност на производствените микро, малки и средни предприятия »