Изработка на уебсайт на фондация

Изработка на уебсайт на фондация
Изработка на уебсайт на фондация

Изработка на уебсайт на фондация

Проект: Изработка на уебсайт на Фондация “Спокоен Живот”
Ползвани езици за програмиране: PHP, SQL, HTML, CSS
Функционалности: Административен панел за управление на съдържанието, Модул Новини, Модул Събития,  Модул Екип, Контактна форма, Модул Партньори, Комуникация със социални мрежи
Допълнителни услуги: Поддръжка и администриране на сайта, управление на съдържанието
Адрес: www.calmlife.eu

Предлагани услуги: Ние сме компания, предлагаща услуги за бизнеса в сферата на консултантската, информационно-технологичната, правната, производствената, финансово-икономическата и инженерната дейности. Предлагаме също и услуги в областта на сервизната дейност, поддръжката и модернизацията. Насреща сме, за да подпомогнем нормалното протичане на бизнес процесите във Вашата фирма.