Изработка на уеб страница на ресторант

Изработка на уеб страница на ресторант

Проект: Изработка на уеб страница на сръбски ресторант
Ползвани езици за програмиране: PHP, SQL, HTML, CSS
Функционалности: Административен панел за управление на съдържанието, Модул Меню, Модул Галерия, Модул Контакти, Модул Продукти, Форма за контакт, Форма за отзиви
Допълнителни услуги: Изготвяне на съдържание на сръбски език
Адрес: www.kapica.jpdstudio.eu

Предлагани услуги: Ние сме компания, предлагаща услуги за бизнеса в сферата на консултантската, информационно-технологичната, правната, производствената, финансово-икономическата и инженерната дейности. Предлагаме също и услуги в областта на сервизната дейност, поддръжката и модернизацията. Насреща сме, за да подпомогнем нормалното протичане на бизнес процесите във Вашата фирма.