Подобряване ресурсната ефективност на предприятията

Архив | Подобряване ресурсната ефективност на производствените микро, малки и средни предприятия

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на проекти по долуописаната процедура, имаща за цел подобряване ресурсната ефективност … More Архив | Подобряване ресурсната ефективност на производствените микро, малки и средни предприятия »