Иновации и конкурентноспособност

РЕСТАРТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА

РЕСТАРТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА – (заглавие)   На основание Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на министъра на … More РЕСТАРТ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА »
Иновации и конкурентноспособност

РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА

РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВИ процедура за подбор на … More РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА »
Иновации и конкурентноспособност

Последен шанс за технологично обновление на малките и средните предприятия през този програмен период

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни … More Последен шанс за технологично обновление на малките и средните предприятия през този програмен период »