Иновации и конкурентноспособност

БЪРЗИ ПАРИ ЗА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС

Във връзка с преодоляването на негативните икономически последици от пандемията COVID-19, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ пуска пакет от спешни мерки … More БЪРЗИ ПАРИ ЗА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС »