Удължен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Свежи пари за стартиращия бизнес / Насърчаване на предприемачеството
Свежи пари за стартиращия бизнес / Насърчаване на предприемачеството

Удължен срок за кандидатстване по процедура “Насърчаване на предприемачеството”

Предвид последните сътресения и възникналия информационен срив на Търговския регистър, близо месец потенциалните кандидати (предприемачи) и техните консултанти бяха възпрепятствани при регистрацията на търговските дружества и подготовката на проектните предложения по настоящата процедура. В тази връзка, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 взе справедливо и далновидно решение да удължи двата крайни срока за подаване на проектни предложения по процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Новите срокове са както следва:

  • Първият краен срок за кандидатстване, включващ секторите C13; C20; C26; C27; C28; C29; C30; J58; J59; J62; J63; M72, се удължава до 16:30 часа на 08.10.2018 г.
  • Вторият краен срок за кандидатстване, отнасящ се за секторите C14; C15.1; C16.29; C18; C21; C22; C23; C25.50; C25.62; C25.71; C32.20; C32.50; J60.10; J60.20; M71.11; M71.12; M74.10; M74.20; Q86; Q87; Q88, се удължава до 16:30 часа на 10.12.2018 г.

Прочетете повече за процедурата в нашата обширна статия по темата

Снимка: ОПИК

Leave a Reply

*